Výukové a studijní zdroje

KnihovnaVýznamným aspektem v ustanovení programu MBA je úroveň výukových a studijních zdrojů (knihovna). Moravian Business School disponuje moderním systémem studijních zdrojů na brněnském Vysokém učení technickém (VUT), se kterým spolupracuje na smluvní bázi.

Program MBA se bude realizovat v prostorách rektorátu VUT v centru Brna na Kounicově ulici 61A. Uspořádání výukových prostor a knihovny přispívá k vytvoření podnětného a náročného vzdělávání pro studenty programu MBA. “Back-office” je určen k přípravě materiálů, fotokopií handoutů atd., a je k dispozici přímo v místě. Studentům je umožněn přístup k fyzickému výukovému materiálu vysoké kvality. Každá přednášková místnost je vybavena moderním výukovým vybavením (televize, video přehrávače, stropní projektor, data projektor, screen projektor).

Materiály programu – příručky a výukové balíčky (knihy, handouty, videa, případové studie atd.) připravují každoročně modulové týmy s cílem poskytnout spolehlivý a srozumitelný studijní materiál, který se bude snadno používat. Významným studijním materiálem je “Studentská příručka” obsahující všechny nezbytné informace o struktuře programu, rozvrhy, obsah každého z modulů, studijní výsledky, hodnotící kritéria a také informace o vedoucích jednotlivých modulů, tutorech a správě kurzů a informace ohledně přístupu k příslušným zařízením na pracovišti.

Copyright 2011 Moravian Business School