Forma studia

MBA program je koncipován jako kombinované studium. Tato forma umožňuje studentům během jejich studia nadále pokračovat v práci na plný úvazek. V průběhu osmnáctiměsíčního programu a aktivit v rámci studia budou mít účastníci možnost využít znalosti ze studia MBA ve svých společnostech.

Všechny 3 semestry kombinovaného studia MBA jsou postaveny na kontaktních hodinách (přednášky, workshopy, semináře atd.), termínech odevzdání assignmentů a závěrečné dizertace

První dva semestry bude probíhat víkendová výuka - kontaktní hodiny (2-denní osobní přítomnost ve škole) vždy jedenkrát v měsíci, obvykle první sobotu a neděli v měsíci. Třetí semestr bude věnován práci na dizertaci.

Copyright 2011 Moravian Business School