Studijní programy

Obsah mezinárodních vzdělávacích programů a studií poskytovaných MBS bude flexibilně reflektovat potřeby:

  • Studium MBA rozvíjení manažerských podnikatelských kompetencí specializovaných odborníků, inženýrů, techniků a dalších profesí
  • rozvíjení kompetencí představitelů obecních a krajských samospráv a úředníků státní správy cestou manažerského a právně – správního vzdělání
  • zajištění specializovaných kompetencí zejména v oblasti obchodního a podnikového práva
Copyright 2011 Moravian Business School