Charakteristika zaměření

Charakteristika zaměření MBS

Moravian Business SchoolMBS podporuje rozvoj a poskytovaní prestižního kvalifikačního a profesního vzdělávání zaměřeného na vytvoření podmínek pro systematický rozvoj zásadní stránky konkurenceschopnosti regionů, kterou je bezesporu lidský kapitál.

Institucionálně zastřešuje organizaci a marketing kvalitního a mezinárodně uznávaného vzdělávaní zaměřeného na oblasti managementu, ekonomie a práva přispívající k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti regionů Moravy a Slezska. Svou činnost staví na rozvíjení vztahů a spolupráce mezi vysokými školami, podnikatelskými subjekty a jejich reprezentacemi v krajských hospodářských komorách, jakož i institucemi veřejné správy v oblasti poskytování profesního vzdělávaní.

Jedním ze záměrů MBS je vytvoření společného systému pro řízení kvality mezinárodních vzdělávacích programů a studií v souladu s akreditačními podmínkami, inovací studií a posílení a rozvoj lektorských týmů.

Klíčové pilíře MBS:

  • rozvoj moderních studijních programů založený na silném partnerství spolupracujících institucí a permanentní analýze vzdělávacích potřeb regionů
  • aktivní spolupráce partnerů při návrhu procesů nových studijních programů a jejich marketingu
  • zavedení jednotných postupů zabezpečení akademické kvality profesního vzdělávaní
  • standardizace procesu výuky prostřednictvím školení zaměstnanců v rámci procesů zajištění kvality
  • zvýšení kompetencí lidského kapitálu Moravy pro udržení zaměstnanosti
Copyright 2011 Moravian Business School