Poradní orgán Moravian Business School

Dne 16. 8. 2013 byli s platností od 1. 9. 2013 jmenováni členové Akademické rady Moravian  Business School (dále jen MBS).

Akademická rada – jako poradní orgán MBS - projednává otázky vzdělávací činnosti MBS. Měla by být zdrojem inspirací a korekce z pohledu vývoje teorie i praxe.
Složení Akademické rady odpovídá potřebám rozvoje MBS a nových vzdělávacích programů, proto je navrženo složení z nejvýznamnějších zástupců zásadních oblastí praxe.
Účast v tomto orgánu je čestná.

Funkční období členů Akademické rady jsou 3 roky (s možností opakovaného jmenování).

Činnost Akademické rady upravuje Statut, který je vnitřní směrnicí MBS.

Ing. Ladislav Britaňák

Maximize

Ing. Miroslav Ecler, CSc.

Maximize

Emil Helienek

Maximize

JUDr. Milan Hlaváč

Maximize

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

Maximize

Ing. Vladimír Jeřábek, MBA

Maximize

Ing. Libor Joukl

Maximize

MUDr. Roman Kraus, MBA

Maximize

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Maximize

Ing. Vladimír Plašil

Maximize

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Maximize

Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA

Maximize

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

Maximize
Copyright 2011 Moravian Business School